Optik şüşə növünü seçin!

Görmə mərkəzlərinə görə optik şüşələr 3 yerə ayrılır:

 

Monofokal

Monofokal şüşələr - yalnız bir növ görməni korreksiya edən tək görmə mərkəzli şüşələrdir (miopiya, hipermetropiya, astiqmatizm).

Dizaynına görə:

 

Bifokal

Bifokal şüşələr də öz növbəsində 2 yerə ayrılır:

  1. Klassik bifokal
  2. Yeni nəsil bifokal

 

Bifokal şüşələr - yaşa bağlı yaxına görmə problemi yarananlar üçün yaxın və uzaq görməni tək bir eynəkdə təqdim edən şüşələrdir.

Dizaynına görə:

 

Multifokal

Multifokal (Proqressiv) şüşələr - Presbiopiyanın korreksiyasının ən müasir üsulu hesab olunan, yaxın, orta və uzaq məsafədə görmə üçün nəzərdə tutulan, istifadəçinin fərdi ölçülərinə görə dizayn edilən şüşələrdir.

Dizaynına görə:

 

Ofis

Həyatının çox hissəsini ofis şəraitində keçirənlərə tövsiyyə edilən şüşələr

 

Sürücü

Aktiv olaraq avtomobil istifadəçilərinə tövsiyyə edilən şüşələr