Kontakt Linzalar

Optik Linzalar

Gözlərində refraksiya xətaları olan pasiyentlər üçün nəzərdə tutulmuş kontakt linzalar

 

Optik-kosmetik Linzalar

Gözlərində refraksiya xətaları olan pasiyentlər üçün nəzərdə tutulmuş, gözə istənilən rəngi verən kontakt linzalar